• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Hukuk lisans mezunu olmak ve Hukuk lisansüstü öğrenimi görüyor olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

- Hukuk lisans mezunu olmak ve Hukuk lisansüstü öğrenimi görüyor olmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-35 yaşından gün almamış olmak,

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

-KPDS-ÜDS/70 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak(Dil belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır)

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile Hukuk Fakültesi Dekanlığı’ na yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. E-posta ile gönderilen belgelerin orjinallerinin “Giriş Sınav Tarihi”nde şahsen iletilmesi zorunludur.


1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8-Lisans Transkript belgesiBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888145