• Üniversite Adı TED ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İngilizce Dil Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Mar.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Kültürü, İngilizce Dil Eğitimi, İngilizce Dil Öğretimi, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği Lisans mezunu olmak

TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

TED Üniversitesi 2012 – 2013 akademik yılında eğitime başlayacaktır. Bu nedenle İngilizce Hazırlık Okuluna tecrübeli bir okutman alınacaktır.

Duyuru Detay:

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


• Lisans Diploması
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Dili ve Edebiyatı
Amerikan Dili ve Kültürü
İngilizce Dil Eğitimi
İngilizce Dil Öğretimi
İngiliz Dil Bilimi
İngilizce Öğretmenliği
• CV
•Transkript (Not dökümü- Lisans eğitimi için) • Dil yeterliliği belgesi (KPDS, TOEFL, vb.)
AÇIKLAMALAR

• bir yüksek öğretim kurumunda en az on yıllık tecrübe
• bir yüksek öğretim kurumunda her seviyede derse girmiş olmak ve lisans programlarındaki öğrencilere akademik becerileri öğretmiş olmak
• en az üç yıl müfredat ve/veya sınav geliştirme ile ilgili çalışmalar yürütmüş olmak
• en az üç yıl akademik bir yöneticilik görevi yürütmüş olmak

• bilgisayarda dil eğitimi ile ilgili yazılımları ve uygulamaları bilmek

ALES sınavından en az 70, KPDS sınavından en az 90 almış olmak. (Adaylar ayrıca okulumuz tarafından hazırlanıp verilecek olan Okutman Giriş Sınavı’na gireceklerdir.)

Yazışma Adresi


Yazışma Adresi: TED Üniversitesi, Kızılırmak Sokak No. 8 Kocatepe


Telefon


Telefon: 0312 418 41 47


Faks


Faks : 0312 418 41 48