• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Programına için Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Enerji Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak ve bu bölümlerden birisinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :

- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar :

- Lisans mezunu olmak ve en az alanında 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Başvuru Şekli :

- Adayların, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (myoik@okan.edu.tr) (e-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti Muhtarlıktan veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Bürosu
Okan Üniversitesi Kadıköy Kampusu
Uzunçayır Cad. No:4/A PK. 34722
Hasanpaşa - Kadıköy / İSTANBUL
Tel : 0 (216) 325 48 18 Dahili : 207
Faks : 0 (216) 339 61 36