• Üniversite Adı NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MİMARLIK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 09.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Mar.12
 • Kadro Derecesi

İlgili fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI
Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- 35 yaşından gün almamış olmak.
3- İlgili fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- KPDS/ÜDS'den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
6- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ
Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup; posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili Rektörlüğe ulaşmış olması gerekmektedir.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi.
2. Özgeçmiş.
3. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti.
4. KPDS veya ÜDS ile ALES belgelerinin fotokopisi veya internet çıktısı.
5. Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans) ve transkript.
6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi.
7. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).
8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.Bu konu ile ilgili tüm duyurular www.nny.edu.tr adresinden yapılacaktır.Başvuru Adresi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSERİ
Giriş Sınavı : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 14 Mart 2012 de Saat: 10:00'da yapılacaktır.