• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK fAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Mali Hukuk
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 09.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

T.C.
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Hukuk Fakültesi’ne aşağıdaki alanlarda Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A- BAŞVURU KOŞULLARI
A.1a- Başvuru Özel Koşulları

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

A.1b- Genel Koşullar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan almak, (ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Buna göre adayların başvuru tarihi itibariyle geçerli bir ALES puanına sahip olmaları gerekir.)
KPDS veya ÜDS’den İngilizce bölümünden en az 50 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almak
Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Hukuk Fakültesi mezunu olmak (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

A.2- Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (İnternet sitemizden doldurup çıktı aldıktan sonra imzalı olarak gönderiniz.)
Akademik Personel Başvuru Formu ve Özgeçmiş (İnternet sitemizden eksiksiz doldurup belirtilen e-posta adresine e-posta ile ve ayrıca çıktı alarak gönderiniz.)
Hukuk Fakültesi lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıllarının veya Noter Onaylı suretlerinin gösterilmesi zorunludur.)
İlgili alanda lisans transkript belgesi (Asıl)
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
10. varsa yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
11. varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

A.3- Başvuru Adresi ve Süresi:

Başvurular internet sitesindeki başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenen belgelerle yapılır. Gerekli evrakın son başvuru günü mesai bitimine kadar Üniversitemizin Atatürk Mah. Seyrek Beldesi Menemen/İZMİR adresindeki Seyrek Yerleşkesi’nde olacak şekilde şahsen ya da posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

B- BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRMESİ (m.10)

Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

C-GİRİŞ SINAVININ YAPILMASI (m.11)

Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Atatürk Mah. Seyrek Beldesi Menemen/İZMİR adresindeki Seyrek Yerleşkesinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.

D- BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI (m.12)

Sınav jürisinin adaylar arasından m.12 uyarınca yapacağı değerlendirme sonucuna göre belirlediği atanmaya hak kazanan başarılı adaylar, yukarıda belirtilen tarihte www.gediz.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.

Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK

Rektör