• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Uluslararası İlişkiler
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 08.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Mar.12
 • Kadro Derecesi


SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI:

- Uluslararası İlişkiker alanında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.

- ALES'te en az 70 puan almış olmak.

- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 85 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

- Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. www.ssu.edu.tr)

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- ALES belgesinin fotokopisi

- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi

- 1 adet vesikalık fotoğraf

- Onaylı diploma fotokopileri

- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge

- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)

- Öğrenci belgesi

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

ADRES: Hayriye Dumankaya Yerleşkesi Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44, 34865 Kartal/İSTANBUL