• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı KALP DAMAR CERRAHİSİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 31.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 13.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.01.2011
 • Kadro Derecesi 2

Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak


T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca uzman alınacaktır.GENEL ŞARTLAR


657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

Lisans Mezuniyet notunun 4’ lük sistemden 100’lük not sistemine çevirmede YÖK’ün not dönüşüm sistemi kullanılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir


UZMAN KADROSUNA BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık eğitimini tamamlamış, belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl deneyimli, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Devlet Hizmet Yükümlüsü olmamak

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre Uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim, bölüm ve sabıka kaydının olup olmadığı belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Lisans / Lisansüstü Mezuniyet Belgesi

- Lisans Transkript (onaylı resmi)

- Deneyim Belgesi

- Uzmanlık Belgesi

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil

Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan puanı gösterir belge

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Tecilli, Terhis veya Muaf olduğunu gösterir belge)

- Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı

Ön değerlendirme sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.