• Üniversite Adı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Kelkit Aydin Doğan M.y.o.
 • Bölüm Adı TEKNİK POGRAMLAR
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 07.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Mar.12
 • Kadro Derecesi 6

Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak. (Veterinerlik Bölümüne atama yapılacaktır.)

T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede ( Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazate ) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR
a)2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
c)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
d)Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

ÖZEL ŞARTLAR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

a)Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
b)Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
c)Adayların ALES puan şartı lisans mezuniyet alanında olmalıdır.
d)İlan edilen kadro derecesine atanabilme şartını taşıyor olmak.
MUAFİYETLER
Doktorasını tamamlamış olanlar ile bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU
—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

—İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe (http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ak...ro_basvuru.doc) ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi (resmi), ALES belgesi, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, ALES belgesi, KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesi ekleyerek Gümüşhane Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.

—Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

—Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.YAZIŞMA ADRESİ: Gümüşhane Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Bağlarbaşı 29000 GÜMÜŞHANE Tel: 0 456 2337426
NOT: Üniversitemiz Web sayfasında http://www.gumushane.edu.tr yapılacak duyurular tebliğ yerine geçecektir.