• Üniversite Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı TEKNİK POGRAMLAR
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 07.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Mar.12
 • Kadro Derecesi 3

Fakültelerin Talaşlı Üretim Bölümü Mezunu Olmak Ve Cnc Tezgahları Ve İmalat Teknikleri Konusunda Deneyimli Olmak.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

UZMAN KADROSUNA BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR :

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak
her türlü atamada son 3 (üç) yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak.
3- Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.
4- Yüksek Lisans (Alanında) mezunlarında tecrübe şartı aranmayacaktır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.

B- MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte
yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim
kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında
veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi
sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

C- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı,kadro derecesi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe ile Başvuru Formu (http://www.karatekin.edu.tr) adresinden temin edilebilir. (Örnek Dilekçe ve Başvuru Formu ilan metninin altında bulunmaktadır)
2- Lisans diploma örneği (Onaylı)
3- Lisans transkript belgesi (Onaylı) (Not dönüştürmelerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
ait dönüşüm tabloları esas alınacaktır)
4- Ales belgesi fotokopisi
5- Var ise Yüksek Lisans Belgesi (Onaylı)
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
8- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Onaylı)
9- Savcılık belgesi (Onaylı)
10- Hizmet Belgesi (Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa)
11- Özgeçmiş
12- İş Tecrübesi Belgesi (İşyeri Yetkilisince Onaylı) (Yüksek Lisans mezuniyeti olmayanlar için
Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi)

NOT : Onaylı istenen belgelerin, Resmi Kurmumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvurular Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şahsen veya Posta
yoluyla yapılabilecektir.

Süresi içinde yapılamayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Yeni Mahelle Taşmescit Karşısı 18200 Merkez / ÇANKIRI
Tel: +90 376 213 11 95 +90 376 213 42 01