• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İletişim Fakültesi
 • Bölüm Adı Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe)
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 06.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Mar.12
 • Kadro Derecesi

İletişim Fakültesi Lisans mezunu olmak, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Y.Lisans-İşletme

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,Özel Şartlar :Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz İletişim Fakültesi sekreterliği' ne şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi Sekreterliği
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2703