• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 05.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi mezunu ve üniversitelerde Kamu Hukuku alanında en az yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olmak

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere Hukuk Fakültesi mezunu ve üniversitelerde Kamu Hukuku alanında en az yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevliliği müracaatında, 31.7.2008 tarihli Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te öngörülen şartlar aranacaktır. Ancak, Yönetmeliğin 6(1). maddesi (b) bendinde aranan yabancı dil (İngilizce) puanının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler;

1) Başvuru Dilekçesi, (35 yaşından gün almış adaylar başvuramazlar.)

2) Özgeçmiş, 2 Adet Fotoğraf

3) Öğrenim Belgeleri. (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

4) ALES Belgesi (En az 70 puan)

5) KPDS ,ÜDS veya eşdeğerli yabancı dil (İngilizce) belgesi, (en az 70 puan)

6) Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

Başvuru Yeri;

Kadir Has Üniversitesi , Hukuk Fakültesi (0212 5336532/1451 Sevtap Erer) Kadir Has Kampusü - Cibali adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır.Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.