• Üniversite Adı İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Rektörlük
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 21 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 14.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Biriminde görevlendirilmek üzere 3 okutman alınacaktır.

Aranan Koşullar:
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
3. KPDS’den en az 80 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4. ALES’ten en az 70 puan almak (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlar da, bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES sonuç belgesi (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)
6. KPDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi,

7. Lisans transkripti

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Not: Giriş Sınavı 21 Mart 2012 tarihinde Saat: 10.00 da yapılacaktır.

Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında (http://www.iszu.edu.tr/) yayınlanacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.BAŞVURU ADRESİ: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Halkalı- İstanbul