• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TİP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TEMEL TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı FİZYOLOJİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 02.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Mar.12
 • Kadro Derecesi 3

Tıp doktoru olmak ve Fizyoloji alanında doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak. KPDS veya ÜDS’den en az 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elamanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ : 31

KADRO ÜNVANI : Yardımcı Doçent kadrosunda Öğretim Görevlisi

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.