• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 01.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

- ALES'te en az 90 puan almış olmak.

- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 90 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. www.ssu.edu.tr)
- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- Nüfus Cüzdan fotokopisi
- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Onaylı diploma fotokopileri
- Öğrenci belgesi
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

ADRES:
Hayriye Dumankaya Yerleşkesi Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44, 34865 Kartal/İSTANBUL