• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 31.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 11.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.01.2011
 • Kadro Derecesi 67 4

Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora eğitimi yapıyor olmak

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Fen Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARIa) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten alanlarındaki puan türünden (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Bir lisansüstü programda öğrenim görüyor olmak.
MUAFİYET31.07.2008 tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrosunda çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmazBAŞVURUİlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)

- Özgeçmiş

- Nüfus cüzdan örneği

- Lisans Mezuniyet Belgesi

- ALES Belgesi

- Yabancı Dil Belgesi

- Araştırma görevlisi olarak yatay geçiş yapacak öğrencilerden

- Lisans Not Durum Belgesi (100’lük sisteme not dönüşüm tablosu-dönüşüm tablosu

bulunmayan adayların not dönüşümleri YÖK’ün tablosuna göre yapılacaktır.)

- Lisansüstü Öğrenci Belgesi

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Askerlik Durum BelgesiYukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili Enstitüye (aşağıdaki tablolarda verilmiştir) başvurulması gerekmektedir (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).Başvuru Adresi: KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu 13.Km.

Rektörlük Binası, 46100-Kahramanmaraş