• Üniversite Adı AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 01.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden lisans derecesi almış ve ilgili bölümde en az yüksek lisans yapıyor olmak

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN’DEN

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak araştırma görevlisi alınacaktır.

ARANAN KOŞULLAR

1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)

2- KPDS/ÜDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Yurt dışından alınmış diplomaların YÖK’çe denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru Dilekçesi, Türkçe Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans diploma ve not belgeleri fotokopileri), ALES belgesinin fotokopisi, KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 16.02.2012

Son Başvuru Tarihi : 01.03.2012

Ön Değerlendirme Tarihi : 02.03.2012

Giriş Sınavı Tarihi : 07.03.2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.03.2012

Adayların başvuru dönemi içinde Avrasya Üniversitesi Genel Sekreterliğine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ: Avrasya Üniversitesi Genel Sekreterliği; Adnan Kahveci Mahallesi, Rize Caddesi No 226 Pelitli / Trabzon, Tel: +90 462 334 64 44-45-47-50, info@avrasya.edu.tr