• Üniversite Adı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Eczacılık Fakültesi
 • Bölüm Adı Temel Eczacılık
 • Anabilim Dalı Analitik Kimya
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 01.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Kimya Bölümü mezunu olmak, Analitik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak, öğrenci laboratuvarı uygulamalarında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Özel Koşullar

Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalına (1 adet araştırma görevlisi); Kimya Bölümü mezunu olmak, Analitik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak, öğrenci laboratuvarı uygulamalarında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

Aranan Koşullar

31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
ALES' den en az 75 puan almaları,
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedirBaşvuruda İstenen Belgeler;Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
İlgili alanda lisans transkript belgesi (Noter tasdikli örneği)
Diploma (Noter tasdikli örneği)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
Yüksek lisans diploma (Noter tasdikli örneği)
Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile elden veya posta yoluyla,

Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

adresine gönderilecektir

bilgi@medipol.edu.tr adresinden bilgi edinilebilir.