• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 28 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Mar.12
 • Kadro Derecesi 8

Dilbilim Bölümü Yabancı Dil Öğretimi alanında asgari yüksek lisans yapmış olması ve en az ilgili alanda en az 10(on) yıl tecrübeli olmak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü

Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır

Adayın, Dilbilim Bölümü Yabancı Dil Öğretimi alanında asgari yüksek lisans yapmış olması ve en az ilgili alanda en az 10(on) yıl tecrübeli olması gereklidir.

Başvuru için, adayın:

-fotoğraflı özgeçmişi,

- noter onaylı diploma fotokopisi (Adaylar bu evrakları, aslını ibraz etmek koşuluyla üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nda da onaylatabilirler)-onaylı ders döküm çizelgesi,

- ALES(sözel) en az 70 puan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurumunca Kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli ve muaf olduğunu belirtenbelgeler ile Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, 29. km. Yukarı Yurtçu-Ankara adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına 28 Şubat 2012 salı günü saat :17.00’ye kadar bizzat ya da posta yoluyla,veya hazirlik@cankaya.edu.tr adrasine gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2012 ,Salı günü (17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması:1 Mart 2012 Perşembe ( saat:17.00)
Giriş Sınavı (Yazılı): 5 Mart 2012 Pazartesi saat:10:30 , Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü Toplantı Salonu

Giriş Sınavı Sonuçlanın Açıklanması: 6 Mart 2012