• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı PSİKOLOJİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 13 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 27 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinden lisans mezunu olmak

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve Deneysel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji ya da Davranışsal/Bilişsel Sinirbilim alanlarında lisanüstü öğretim görüyor olmak,-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.-35 yaşından gün almamış olmak,-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,- KPDS/ÜDS 80 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak,-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (purlen.denen@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesiBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Sakarya Cad. No:156 C Blok Balçova/İZMİRTel :0 232 4888139