• Üniversite Adı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 01.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Mar.12
 • Kadro Derecesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL KOŞULLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

3. ALES’ten en az 70 puan almak.

4. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi
3. Lisans transkript belgesi
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)BAŞVURU ADRESİ VE SÜRESİ

Gerekli evrakların, en geç, son başvuru tarihinde saat 17.00’a kadar Üniversitemizin Dolum Tesisleri yolu, Şehit Pyd. Er. Murat Şengöz Sk. No.8 Avcılar / İSTANBUL adresinde olacak şekilde bizzat veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)ÖN DEĞERLENDİRME

Ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gelisim.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.


Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.Prof. Dr. Mesut GÜNER
Rektör