• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 11 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 25 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda bir lisansüstü programa kayıtlı olmak veya Şubat 2012 itibariyle kayıt yaptıracak durumda olmak

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI


- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak,

- Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda bir lisansüstü programa kayıtlı olmak veya Şubat 2012 itibariyle kayıt yaptıracak durumda olmak,

- ALES'den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal)

- KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda adayların, başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.


- Özgeçmiş (Fotoğraflı),

- 2 referans,

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript),

- Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi,

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi,

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge ile birlikte varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.


Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.