• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TİP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 27 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Mar.12
 • Kadro Derecesi 3

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. KPDS veya ÜDS’den en az 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elamanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ : 31

KADRO ÜNVANI : Yardımcı Doçent Kadrosunda Öğretim Görevlisi

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.