• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Tarih
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 31.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 11.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.01.2011
 • Kadro Derecesi 5

Tarih Bölümü Lisans programından mezun olmak, Tarih Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programına devam ediyor olmak.

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- ALES’ten alanlarındaki puan türünden (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

Enstitülere alınacak araştırma görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

31.07.2008 tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrosunda çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz

BAŞVURU

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurduğu Ana Bilim Dalı Belirtilmelidir.)
2. Öz Geçmiş
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T. C. Numaralı)
4. Lisans Diploması
5. Lisans Not Durum Belgesi
6. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Ders aşamasında olduğunu gösterir.)
7. Lisansüstü Not Durum Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora)
8. ALES Belgesi
9. Yabancı Dil Belgesi
10. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
11. Askerlik Durum Belgesi
12.Yayınlanmış ya da Yayınlanacak Olan Bilimsel Çalışmaları (varsa)

Adayların yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla Enstitüye başvurmaları gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgelerle yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Not:1- 100’lük sistemde not dönüşüm tablosu bulunmayan adayların not dönüşümleri Yök’ün tablosuna göre yapılacaktır.

Not:2- Kesin kayıt sırasında belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri istenecektir. Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecektir.

Başvuru Adresi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü.

Tel: 0 344 219 1356 – 219 1174