• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Elektronik Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 27 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Lisans eğitimini Bilgisayar ve Kontrol opsiyonunda yapmış olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

1 - Başvurularda geçerli merkezi sınavından (ALES) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.

2 - Bölüm İngilizce eğitim yapmaktadır. Bu nedenle;


31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in (6). maddesinin (3). bendi (*) kapsamı uygulanacaktır.


* Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 28 Haziran 2009 tarih ve 27272 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in “ Yabancı Dille Öğretim ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” başlıklı (2). maddesi ile değiştirilen (7). maddenin (3). bendinde ye alan hükümler geçerlidir hükümleri uygulanır. (**)


** Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dille der verebilirler. Birinci ve ikinci fıkralar kapsamına giren programlarda yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dille ders verebilirler.


a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması,

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 (Seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Salt İngilizce kabul edilecektir.


Araştırma Görevlisi Özellikleri ;

a) Lisans eğitimini Bilgisayar ve Kontrol opsiyonunda yapmış olmalıdır.

b) EEG ve Gürültü Analizi konuları üzerine uzman olmalıdır.

c) Doktora öğrenimine kayıtlı olmalıdır.

d) Brain Computer Inference ve Bayesian Interface konularında çalışacaktır.


3 - 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

4 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


B. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi (açık ulaşım adresi, ulaşılacak telefon numaraları ve e-mail adresi).
Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında).
Öğretim Belgeleri (Diplomalar), Resmi Not Döküm Cetveli (Transkript), varsa eş değerlik belgeleri (onaylı fotokopi).
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı).
Merkezi sınav (ALES) belgesi (sayısal en az 70 puan) ve yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi.
Varsa yayınlanmış veya yayın kararı olan bilimsel çalışmalar.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
İş Deneyim belgeleri.

C. MÜRACAAT YERİ ve ŞEKLİ


1 – Başvuruların en geç 27 / 02 / 2012 günü saat 15:30’a kadar elden veya posta ile (Not : İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmez) İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 2. Kat Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL adresine yapılacaktır.


D. BİLGİ İÇİN


Elektronik Mühendisliği Bölümü : gokhanuzgoren@iku.edu.tr veya e.burgazlioglu@iku.edu.tr

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 2. Kat Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL