• Üniversite Adı ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı İşletme
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 23 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 27 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

İşletme mezunu olmak ve İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. Posta ile yapılan gönderiler son başvuru tarihi mesai bitiminden önce kurumumuza ulaşmalıdır.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacaktır.


Özel Koşul: İşletme mezunu olmak ve İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.


KOŞULLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

3. ALES’ten en az 70 puan almak.

4. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş (YÖK formatında)
3. Lisans diploması ve denklik belgesinin onaylı fotokopisi (Asılının ibrazı halinde onay yapılacaktır.)
4. Lisans transkript belgesi (Onaylı)

5. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

10. Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesiBaşvuru Adresi:
Uluslararası Antalya Üniversitesi İdare Ofisi
Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad. Faruk Kadam Apt. No:60/1 Muratpaşa/ANTALYA