• Üniversite Adı ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Usul Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 23 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 27 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku anabilim dalında görevlendirilmek üzere araştırma görevlisi alınacaktır.

Özel Koşullar:
1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2. ALES’den en az 90 puan almış olmak,
3. KPDS ve ÜDS'den en az 75 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.


Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. Posta ile yapılan gönderiler son başvuru tarihi mesai bitiminden önce kurumumuza ulaşmalıdır.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacaktır.


KOŞULLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

3. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş (YÖK formatında)
3. Lisans diploması ve denklik belgesinin onaylı fotokopisi (Asılının ibrazı halinde onay yapılacaktır.)
4. Lisans transkript belgesi (Onaylı)

5. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

10. Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesiBaşvuru Adresi:
Uluslararası Antalya Üniversitesi İdare Ofisi
Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad. Faruk Kadam Apt. No:60/1 Muratpaşa/ANTALYA