• Üniversite Adı TED ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 24 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 29 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Endüstri Mühendisliği alanında en az lisans mezunu olmak ve bu alanda lisansüstü öğrencisi olmak.

TED Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince Araştırma Görevlisi alınacaktır


Adayın, “Endüstri Mühendisliği” alanında en az lisans mezunu olması ve bu alanda lisansüstü öğrencisi olması şarttır.

Her adayın, REF : End. Müh. AR-GÖR referans kodu ile,

başvuru dilekçesi

özgeçmişi

Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ettiğine ilişkin öğrenci belgesi

o diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime)

o ALES sayısal puan (en az 70) çıktısı

o İngilizce düzeyi için KPDS / ÜDS (en az 80) / veya eşdeğerliği YÖK tarafındankabuledilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir kopyalar eklenmiş olarak,24.02.2012 saat 17:00’ye kadar jobs@tedu.edu.tr elektronik posta adresine veya TED Üniversitesi İnsan Kaynakları, Kızılırmak Sokak No:8, 06420 Kocatepe Kızılay ANKARA adresine başvurması gerekmektedir.Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

o Son Başvuru Tarihi: 24.02.2012

o Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 27.02.2012

o Giriş Sınavı: 29.02.2012, saat 10:00, Müh.-Mim.Fak. Dekanlığı
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 1 Mart 2012.