• Üniversite Adı NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 22 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 28 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Mühendislik Fakültesi veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- 35 yaşından gün almamış olmak.
3- Mühendislik Fakültesi veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- KPDS/ÜDS'den en az 65 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
6- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup; posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili Rektörlüğe ulaşmış olması gerekmektedir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi.
2. Özgeçmiş.
3. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti.
4. KPDS veya ÜDS ile ALES belgelerinin fotokopisi veya internet çıktısı.
5. Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans) ve transkript.
6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi.
7. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).
8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.Bu konu ile ilgili tüm duyurular www.nny.edu.tr adresinden yapılacaktır.Başvuru Adresi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSERİ
Giriş Sınavı : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 28 Şubat 2012 de Saat: 10:00'da yapılacaktır.