• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAK.
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 20 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 22 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi sahibi olmak, görüntü işleme, yapay sinir ağları, yazılım ajanları konularına vakıf olmak, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

* KPDS İngilizce Bölümünden 100 üzerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

* ALES 'den 100 üzerinden 70 puan almış olmak.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.* (http://www.etu.edu.tr/mevzuat/akadem...a_sartlari.pdf

ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adayların Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi sahibi olması, görüntü işleme, yapay sinir ağları, yazılım ajanları konularına vakıf olması, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olması şartları aranmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

3- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

4- KPDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından
almış oldukları puanı belirten belge(Aslı onaylı fotokopisi ya da internet çıktısı)

5- Öğrenim belgeleri ( Lisans Diploması)

6- Alanında en az on yıl çalıştığına dair belge

7- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge
8- Bilimsel çalışma ve yayınlar