• Üniversite Adı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER YO
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 17 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 23 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmak. En az iki yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak

T.C. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 Okutman (İngilizce) alınacaktır.


ARANAN ŞARTLAR

657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan İngilizce KPDS veya ÜDS’den en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ALES’den en az 80 puan almış olmak.
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmak.
En az iki yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak

MUAFİYET
Doktora derecesine sahip olan adaylar ile 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan (ALES) muaf tutulurlar.


BAŞVURULAR

Başvurular İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, posta ile veya internet üzerinden 29mayis@29mayis.edu.tr adresine yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvuruların ve gerekli belgelerin son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme dikkate alınmaz.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. YÖK formatında özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus cüzdanı
5. Lisans diploması ve lisans transkirpti varsa yüksek lisans diploması
6. Yabancı dil belgesi
7. ALES belgesi
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

BAŞVURU ADRESİ:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No: 40
34662
Üsküdar/İSTANBULİLGİLİLERE DUYURULUR
Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin veya internet üzerinden yapılan başvurularda PDF dosyalarının gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılanların bunların asıllarını ibraz etmeleri istenir.