• Üniversite Adı BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 16 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 21 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak, bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak veya doktora yapıyor olmak. ALES:70 ÜDS/KPDS:80

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılmalıdır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında (http://www.bou.edu.tr) yayınlanacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. http://www.bou.edu.tr)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Özgeçmiş ( YÖK Formatlı )

- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Diploma fotokopileri Onaylı ( Asıllarının gösterilmesi halinde başvuru anında onaylanacaktır)
- Lisanüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belgeler


BAŞVURU ADRESİ:
Bursa Orhangazi Üniversitesi, Personel ve Yazı İşleri Daire Başkanlığı, Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu 3.Km No:400/1 Osmangazi / BURSA