• Üniversite Adı AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 15 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 28 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Türk Dili Edebiyatı derslerini vermek üzere; Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Çocuk Edebiyatı alanında eğitim verme tecrübesine sahip olmak

GENEL ŞARTLAR
Yüksekokulumuza bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır

Aranan Nitelikler:

1. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Çocuk Edebiyatı alanında eğitim verme tecrübesine sahip olmak

2. ALES sınavından alanında en az 70 puan almış olmak şartı aranmaktadır.

3. Belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az beş yıl tecrübeli olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 1. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, onaylı diploma fotokopisi, lisans transkript belgesi, ALES belgesi, bir (1) adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek başvuru süresi içerisinde Meslek Yüksekokulumuza başvuru dilekçeleriyle birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi gerekmektedir.
2.Yurt dışından alınan diplomaların geçerlilik/eşdeğerlik onay belgelerinin (YÖK) başvuru dosyalarına eklenmesi gerekmektedir.

3. Müracaatlar şahsen veya posta yolu ile Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

4. Sonuçlar Yüksekokulumuzun (www.avrupa.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

Adres: Ahmet Haşim Sokak No:6 (Abdi İpekçi Spor Salonu Yanı) Zeytinburnu Kazlıçeşme – İstanbul
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.