• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 17 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 23 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Endüstri Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak. Endüstri Mühendisliği alanında lisansüstü programa kayıtlı ve tez aşamasında olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği BölümüBaşvuru Koşulları

a) Endüstri Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak

b) Endüstri Mühendisliği alanında lisansüstü programa kayıtlı ve tez aşamasında olmak

c) ALES’den en az 70 puan almış olmak

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Atılım Üniversitesi 22.04.2011 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı).Adaylar, “Genel Not Ortalaması”, “ALES” ve “Yabancı Dil Puanını” da içeren bir özgeçmişlerini şahsen veya e-posta yoluyla asungur@atilim.edu.tr ‘ye ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 83 15