• Üniversite Adı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı SOSYOLOJİ
 • Anabilim Dalı UYGULAMALI SOSYOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 30.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 06.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Sosyoloji Bölümü mezunu olmak.

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.Genel Şartlar:—Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

—657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

—Merkezi Sınav (ALES)’dan atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

KPDS ve ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

—Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Muafiyet:1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.Müracaatta İstenen Belgeler:—Başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını, ilan tarihini, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

—Özgeçmiş,

—Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

—Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi,

—Onaylı mezuniyet belgesi fotokopisi,

—Lisans transkripti (Resmi),

—Nüfus cüzdanı fotokopisi,

—2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi,Başvuru Yeri ve Şekli:Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, gerekli tüm belgeler ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)


Not: * Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* İlana ilişkin değerlendirmeler ve sınav sonuçları, ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ankara Yolu 7.Km. Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE 71450
İrtibat Tel : 0 318 357 42 42 (20 Hat) - Dahili: 1504