• Üniversite Adı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KESKİN M.Y.O.
 • Bölüm Adı HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ
 • Anabilim Dalı ÇOCUK GELİŞİMİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 30.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 06.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.01.2011
 • Kadro Derecesi 1

Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olmak.

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

—657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
—Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 puan almış olmak.
—En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak,


Muafiyet:
1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,


—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.
—Yüksek lisans ve doktoralı olanlarda tecrübe şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler:

—Başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını, ilan tarihini, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

—Özgeçmiş,
—Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

—Onaylı diploma fotokopisi,

—Lisans transkripti (Resmi),
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
—2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi,

Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, gerekli tüm belgeler ile Keskin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Not: * Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.* İlana ilişkin değerlendirmeler ve sınav sonuçları, ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Keskin/KIRIKKALE 71800
İrtibat Tel : 0 318 515 41 51-52