• Üniversite Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 28.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 07.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.01.2011
 • Kadro Derecesi 5

İlahiyat Fakülteleri ile Üniversitelerin Arap Dili ve Belagatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği Bölümlerinden Lisans mezunu olmak.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

OKUTMAN

GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim üyesi dışındakı öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.c) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvurmaları halinde ise başvurularının hiç biri işleme konulmayacaktır.


ÖZEL ŞARTLARa) Yabancı Dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.b) Yabancı Dil okutmanı başvurularında ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme projesi kapsamında Yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1- Dilekçe (Başvurulan bölüm, anabilim dalı ile yazışma adres ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası açıkça belirtilecek)

2- Özgeçmiş


3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi, yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

5- İki adet fotoğraf

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi


7- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi


8- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi


9- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ile özgeçmiş ve bilimsel eserlerini hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.BAŞVURU SÜRESİ VE YERİBaşvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.Başvuru, kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.BAŞVURU ADRESİHitit Üniversitesi Rektörlüğü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 56 19030 ÇORUM