• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Mimarlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 10 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 16 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Mimarlık lisansına sahip olmak. Mimari Çizim konusunda deneyimli olmak, Temel Tasarım veya Bina Bilgisi alanlarında Yüksek Lisans programında kayıtlı olmak.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin Mühendislik MimarlıkFakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES' den Sayısal Ağırlıklı puan türünden en az 70 puan almış olmak,
3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4. 35 yaşından gün almamış olmak,
ÖZEL ŞARTLAR :
1-Mimarlık lisansına sahip olmak.
2-Mimari Çizim konusunda deneyimli olmak,
3-Temel Tasarım veya Bina Bilgisi alanlarında Yüksek Lisans programında kayıtlı olmak.

MUAFİYET : Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


Müracaatta İstenen Belgeler:
*Başvurdukları birimin adı,ilan tarihi ve son başvuru tarihleri,yazışma ve elektronik posta adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

* Formatlı özgeçmiş(YÖK formatında)
* Mezuniyet Belgesi onaylı suretli (diplomalar)
* ALES sonuç belgesi ( ÖSYM Sonuç Belge aslı ve örneği )
* KPDS/ÜDS veya eşdeğerli Yabancı Dil Sınavı Belge aslı ve örneği
* Resmi not döküm cetveli (transkript) -Eş değerlilik belgesi,
* Onaylı diploma fotokopisi,
* Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
* 2 adet vesikalık fotoğraf( son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
* Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis,tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(onbeş) gündür.
Başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile iletilmelidir. (Süresi içinbe yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır). Sınav yeri ve sonuçlar ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.Başvuru Adresi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi
Yılanlı Ayazma Caddesi No:26,
Cevizlibağ, Topkapı,
İSTANBUL
Tel: 0212 4445001