• Üniversite Adı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı PEDİATRİK CERRAHİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 10 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 17 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22 Subat 2012
 • Kadro Derecesi 3

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

T.C
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca uzman alınacaktır.Genel Şartlar:—657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
—Merkezi Sınav (ALES)’dan mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

KPDS ve ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,Özel Şartlar:En az lisans mezunu olmak.


—Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Muafiyet:1)Doktorasını ve Tıpta uzmanlığını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

—Yükseklisans mezunlarında tecrübe şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler:—Başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını, ilan tarihini, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

—Özgeçmiş,

—Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

—Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi,

—Onaylı mezuniyet belgesi fotokopisi (ilan edilen kadronun durumuna göre diploma veya öğrenci belgesi)

—Lisans transkripti (Onaylı),

—Nüfus cüzdanı fotokopisi,

—2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi,Başvuru Yeri ve Şekli:Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, gerekli tüm belgeler ile Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)Not: * Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* İlana ilişkin değerlendirmeler ve sınav sonuçları, ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Cad. KIRIKKALE 71100
İrtibat Tel : 0 318 225 28 20