• Üniversite Adı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KESKİN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 10 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 17 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22 Subat 2012
 • Kadro Derecesi 3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

T.C
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca okutman alınacaktır.


Genel Şartlar:


—657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

—Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,(Yükseköğretim Kurulunun 26.11.2008 tarihli kararı gereği, özel yetenek sınavı ile yerleştirilerek lisans öğrenimi yapanların Ales'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınacaktır.)


Muafiyet:


1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


Müracaatta İstenen Belgeler:


—Başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını, ilan tarihini, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

—Özgeçmiş,

—Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

—Onaylı mezuniyet belgesi fotokopisi (ilan edilen kadronun durumuna göre diploma veya onaylı öğrenci belgesi)

—Lisans transkripti (Onaylı),

—Nüfus cüzdanı fotokopisi,

—2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi,


Başvuru Yeri ve Şekli:


Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, gerekli tüm belgeler ile Keskin Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)


Not: * Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* İlana ilişkin değerlendirmeler ve sınav sonuçları, ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kırşehir Yolu 3.Km. 71800 İrtibat Tel : 0 318 515 41 52 - Dahili: 4503-4504