• Üniversite Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 28.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 07.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.01.2011
 • Kadro Derecesi 7

Hemşirelik Lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim üyesi dışındakı öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca yapılacaktır.d) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvurmaları halinde ise başvurularının hiçbiri işleme konulmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLARa) 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararı ile belirlenir.

MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme projesi kapsamında Yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1- Dilekçe (Başvurulan bölüm, anabilim dalı ile yazışma adres ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır)2- Özgeçmiş3- Nüfus cüzdanı fotokopisi4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi5- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)6- İki adet fotoğraf7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi8- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi9- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi10- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ile özgeçmiş ve bilimsel eserlerini hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.BAŞVURU SÜRESİ VE YERİBaşvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.Başvuru, kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.