• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 13 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 16 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Dış Ticaret Programı için; Lisans ve yüksek lisans eğitiminin İşletme / Finans alanında olması


Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’na, ağırlıklı olarak Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İhracat Uygulamaları ve dış ticaretin diğer alanlarında yer alan dersleri vermek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:


-Lisans ve yüksek lisans eğitiminin İşletme / Finans alanında olması,


-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.


-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,


-KPDS-ÜDS/85 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak


-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (didem.ozbagacaci@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belglerin orjinallerinin giriş sınav tarihinde şahsen iletilmesi zorunludur.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesi

9-Bilimsel çalışma ve yayınlarBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888144