• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 13 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 15 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Modern Türk Şiiri alanında yüksek lisans yapmış olmak. Modern Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak. Editörlük, düzeltmenlik alanında tecrübe sahibi olmak.

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu için, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Okutman alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR:

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,(Doktorasını tamamlamış olanlar yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz)

- KPDS/ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan almış olmak veya tamamen İngilizce eğitim ve öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta yoluyla Üniversitemiz İnsan Kaynaklarına son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayaların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

4-Bir adet fotoğraf(Son altı ay içinde çekilmiş)

4-ALES Belgesi

5-KPDS/ÜDS belgesi veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen İngilizce sınavından almış oldukları puanı belirten belge(Aslı, onaylı forokopisi ve ya internet çıktısı) veya tamamen İngilizce eğitim - öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplaması

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

Başvuru için iletişim bilgilerine www.sehir.edu.tr adresinden ulaşılabilir.