• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01 Subat 2012
 • Son Başvuru Tarihi 16 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 23 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak, ulusal düzeyde yarışmalar yönetmeliğine uygun olarak açılmış olan Mimari Proje yarışmalarına katılmış ve en az 2 kez ilk 3 derece içine girmiş olmak. Mimari tasarım alanında yayınları olması (kitap, bildiri vb.)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne 1 (bir) Adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A. ARANAN ŞARTLAR

1- Başvurularda geçerli merkezi sınavından (ALES) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.

2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3 – Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak, ulusal düzeyde yarışmalar yönetmeliğine uygun olarak açılmış olan Mimari Proje yarışmalarına katılmış ve en az 2 kez ilk 3 derece içine girmiş olmak. Mimari tasarım alanında yayınları olması (kitap, bildiri vb.). Mimari modelleme ve simülasyon programları ile İç Mimari ve Canlandırma teknikleri alanında çalışacaktır.

4 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
B. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi.
Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında).
Öğretim Belgeleri (Diplomalar), Resmi Not Döküm Cetveli (Transkript), varsa eş değerlik belgeleri (onaylı fotokopi).
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı).
Merkezi sınav (ALES) belgesi ve yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi.
Varsa yayınlanmış veya yayın kararı olan bilimsel çalışmalar.
Varsa yabancı ülkelerden alınan diploma ve belgelerin suretleri ile onaylı tercüme ve denklik belgeleri.

C. MÜRACAAT YERİ ve ŞEKLİ


1 – Başvuruların en geç 13 / 02 / 2012 günü saat 15:30’a kadar elden veya posta ile (Not : İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmez) İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 1. Kat Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL adresine yapılacaktır.D. BİLGİ İÇİN


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü : z.ertürk@iku.edu.tr veya

e.burgazlioglu@iku.edu.tr


Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 1. Kat Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL