• Üniversite Adı EGE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FELSEFE
 • Anabilim Dalı FELSEFE TARİHİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 30.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 07.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Felsefe lisans mezunu olmak ve Felsefe Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya naklen öğretim görevlisi alınacaktır.Müracaatta İstenen Belgeler ;İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;- Başvuru Dilekçesi ,- İş Talep Formu, (http://www.personeldb.ege.edu.tr/ind...90&cat=details)- Özgeçmiş,- Lisans Mezuniyet Belgesi,- Lisans Transkript Belgesi,- ALES Belgesi,- Yabancı Dil Belgesi,- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği,- Eğitim öğretim alanında en az üç yıl tecrübeli olmak


ile birlikte ilgili birimlere ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)