• Üniversite Adı MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Anayasa Hukuku *
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 09 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 13 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.


T.C.

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜÜniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR
a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

c) ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.ÖZEL ŞARTLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak,4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

c) Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca ‘Aslı Gibidir’ yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi, ve Yabancı Dil Belgesi,

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, 38280, Talas / Kayseri adresine 09 Şubat 2012 saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.