• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Mimarlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 13 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 22 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Mimarlık Lisans ve Yapı Elemanı alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Mimarlık Doktora Programına kayıtlı olmak. Çalışma Alanı: Yaşam Dönemi Değerlendirmesi olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


A. ARANAN ŞARTLAR


1- Başvurularda geçerli merkezi sınavından (ALES) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.

2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Salt İngilizce kabul edilecektir.

a) Mimarlık Lisans ve Yapı Elemanı alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmalıdır.

b) Mimarlık Doktora Programına kayıtlı olmalıdır.

c) Çalışma Alanı: Yaşam Dönemi Değerlendirmesi olmalıdır.

3 - 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

4 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.B. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi.
Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında).
Öğretim Belgeleri (Diplomalar), Resmi Not Döküm Cetveli (Transkript), varsa eş değerlik belgeleri (onaylı fotokopi).
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı).
Merkezi sınav (ALES) belgesi (sayısal en az 70 puan) ve yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi.
Varsa yayınlanmış veya yayın kararı olan bilimsel çalışmalar.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
İş Deneyim belgeleri.

C. MÜRACAAT YERİ ve ŞEKLİ


1 – Başvuruların en geç 13 / 02 / 2012 günü saat 15:30’a kadar elden veya posta ile (Not : İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmez) İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 2. Kat Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL adresine yapılacaktır.D. BİLGİ İÇİN


Mimarlık Bölümü : m.kucukdogu@iku.edu.tr veya e.burgazlioglu@iku.edu.tr

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 2. Kat Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL