• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Sanat Yönetimi
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 13 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 22 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Drama dalında ve/veya Sanat Yönetimi dalında Yüksek Lisans Mezunu olmak ve asgari aynı dallardan birinde lisansüstü programlarına kayıtlı olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ

Sanat Yönetimi Bölümü’ne 1 (Bir) Adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.


A. ARANAN ŞARTLAR


1- Başvurularda geçerli merkezi sınavından (ALES) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.

2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Salt İngilizce kabul edilecektir.

3 – Drama dalında ve/veya Sanat Yönetimi dalında Yüksek Lisans Mezunu olmak ve asgari aynı dallardan birinde lisansüstü programlarına kayıtlı olmak.

4 - 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

5 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


B. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi.
Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında).
Öğretim Belgeleri (Diplomalar), Resmi Not Döküm Cetveli (Transkript), varsa eş değerlik belgeleri (onaylı fotokopi).
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı).
Merkezi sınav (ALES) belgesi ve yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi.
Varsa yayınlanmış veya yayın kararı olan bilimsel çalışmalar.
Varsa yabancı ülkelerden alınan diploma ve belgelerin suretleri ile onaylı tercüme ve denklik belgeleri.

C. MÜRACAAT YERİ ve ŞEKLİ


1 – Başvuruların en geç 13 / 02 / 2012 günü saat 15:30’a kadar elden veya posta ile (Not : İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmez) İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 1. Kat Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL adresine yapılacaktır.


D. BİLGİ İÇİN


Sanat Yönetimi Bölümü : h.duru@iku.edu.tr veya

e.burgazlioglu@iku.edu.tr

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampusu 1. Kat Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölüm Başkanlığı Bakırköy – Ataköy 34156 / İSTANBUL