• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İktisat
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 13 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 22 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Lisans mezunu ve Teknoloji ve Sanayi İktisadı konusunda Yüksek Lisans sahibi olmak ve Doktora Programına kayıtlı olmak, Abbitur düzeyinde Almanca bilmek (belgeli)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


A. ARANAN ŞARTLAR

1- Başvurularda geçerli merkezi sınavından (ALES) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.

2- Lisans mezunu ve Teknoloji ve Sanayi İktisadı konusunda Yüksek Lisans sahibi olmak ve Doktora Programına kayıtlı olmak, Abbitur düzeyinde Almanca bilmek (belgeli), (İktisat Bölümü 1. Araştırma Görevlisi).

3 - 657 Sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5 - Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

6 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemin 100’lük sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.C. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER


1- Başvurular, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölüm Başkanlığı’na (İşletme Bölümü için), İktisat Bölüm Başkanlığı’na (İktisat Bölümü için), şahsen ve iadeli taahhütlü posta ile yapılacaktır. (Not : İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.). Son müracaat teslim alma tarihi ve saati gecikmeler kabul edilmez


2- Başvuruda :

Başvuru Dilekçesi
Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında)
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Onaylı diploma fotokopisi, transkripti
Merkezi sınav (ALES) belgesi veya onaylı fotokopisi
Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi
Kayıtlı olunan programların (Yüksek Lisans – Doktora) belgeleri
Özel Şartlarda yer alan hususların belgeleri.

Son müracaat teslim alma tarihi 13.02.2012 ve saat 15:30 olup, posta vb. gibi gecikmeler kabul edilmez.


D. BİLGİ İÇİN

İktisat Bölümü : d.dundar@iku.edu.tr veya e.burgazlioglu@iku.edu.tr

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ataköy Yerleşkesi Kat 4 Dekanlık Sekreterliği 4A-04-6-8 34156 – Bakırköy / İSTANBUL