• Üniversite Adı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 08 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 09 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı için Hemşirelik Yüksekokulu veya Tıp Fakültesinden mezun olmak

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.Genel Şartlar :

- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,Özel Şartlar :

- Lisans mezunu olmak ve en az alanında 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.Başvuru Belgeleri ve Şekli :

- Adaylar; Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans) ile başvuru yapacaklardır.

- Adayların, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (bilgi@gelisim.edu.tr) (e-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin tarattırılıp gönderilmesi) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
E-5 Yanyol No:259 PK. 34310
Avcılar / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 422 06 70
Faks : 0 (212) 422 06 71