• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Enformasyon Teknolojileri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Oca.12
 • Son Başvuru Tarihi 09 Subat 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13 Subat 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 17 Subat 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22 Subat 2012
 • Kadro Derecesi

Enformasyon Teknolojileri ya da Bilgisayar Mühendisliği alanında bir yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci olmak. Java Teknolojileri konularında laboratuar uygulamaları yaptırabilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Fen Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI

* ALES’ten en az 70 puan almış olmak* KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak* Enformasyon Teknolojileri ya da Bilgisayar Mühendisliği alanında bir yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci olmak* Java Teknolojileri konularında laboratuar uygulamaları yaptırabilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.Özgeçmiş (Fotoğraflı)
2 referans
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya internet (figen@isikun.edu.tr) üzerinden yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.